Programa de Visites Educatives (PVE) d’APQUA

El Programa de Visites Educatives a indústries (PVE) d’APQUA planteja l’aprenentatge de continguts científics en el marc de la indústria.

Objectius específics

El Programa de Visites Educatives a indústria té per objectius específics:

 • Treballar alguns dels continguts curriculars de l’educació primària i secundària en el context d’una visita a una indústria.
 • Donar a conèixer als joves les oportunitats professionals i promoure l’interès i la motivació per la ciència i la tecnologia.
 • Permetre la creació d’una opinió fonamentada en l’experiència personal sobre qüestions de seguretat, salut laboral, protecció del medi ambient, etc relacionades amb la indústria.
 • Contribuir a la creació de relacions de cooperació i coneixement mutu, entre els centres educatius i les indústries.

Les característiques essencials de les visites educatives són:

 • Adequació a la programació curricular.
 • Planificació adequada. Definició dels objectius de la visita pel centre i l’empresa, els continguts curriculars i el llenguatge apropiat, el treball a l’aula abans i després de la visita, l’estructura de la visita, instal·lacions a visitar, activitats a realitzar, recorregut i durada, pla d’eventualitats, els recursos materials, aspectes logístics i de seguretat necessaris, l’avaluació per part del docent i de l’empresa.
 • Visita prèvia a la indústria.
 • Existència de infraestructura adequada en l’empresa (personal, instal·lacions, recursos).

Més de 16.000 alumnes han participat en el Programa de Visites Educatives.

Exemples de les visites desenvolupades

 • Visita “Els productes químics i les nostres vides”(primària i secundària).
 • Visita “Els plàstics en la nostra societat” (secundària).
 • Visita “La química de la neteja” (secundària).
 • Visita “Olors i emissions: posa-hi el nas!” (primària i secundària).
 • Visita “Gestió de la seguretat: posa’t el casc!” (secundària).
 • Visita “Gestió de residus: disseny de producte” (secundària).
 • Visita “Gestió de residus: recuperació de metalls” (secundària).
 • Visita “Gestió de residus: depuració d’aigües residuals” (primària i secundària).
 • Visita “Gestió de residus: és la dilució la resposta a la contaminació” (secundària).
 • Visita “Tècniques d’anàlisi: cromatografia” (secundària).
 • Visita “Processos de producció: catàlisi” (secundària).

Visites disponibles pel curs 22-23

Les visites disponibles pel curs 2022-2023 a empreses del Tarragonès son “Els productes químics i les nostres vides” (per 6è de primària), destinada a centres de Tarragona, La Pobla de Mafumet, El Morell i Vila-seca. 

El nombre màxim d’alumnes per grup visitant es de 25. Per donar cabuda al major nombre de centres només es pot sol·licitar una visita per centre. Les visites són totalment gratuïtes i amb transport inclòs.

El professorat interessat en la realització d’una visita amb l’alumnat del seu centre ha de contestar el formulari de sol·licitud en el vincle següent: (fora de termini)

El termini de recepció de sol·licituds és fins el 15 d’octubre de 2022. Posteriorment es procedirà a l’encaix de les peticions amb les visites i disponibles.

Activitat realitzada amb el suport de les empreses col·laboradores.

Entitats col·laboradores

Skip to content